Popis službyPosláním Centra KOMPRE je poskytnout komplexní rehabilitaci dospělým lidem po cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku a provést je a jejich blízké náročnou životní situací. Přehrát video

„Pravá ruka je lepší, než když jsem nastoupila. Pomohlo mi, že jsem se tu naučila i odpočívat a pochopila jsem, že můj zdravotní stav ovlivňuje i psychiku a naopak.“ EVA, 64 let

„Je to lepší, ruka už mě nebolí.“ PETR, 62 let

„Jsem spokojený, vracím se do práce.“ ZDENĚK, 48 let

„Pociťuji celkové zlepšení, i když vidím, že se zlepšuji již pomalejším tempem, než tomu bylo krátce po příhodě.“ ONDŘEJ, 32 let

S čím můžeme pomoci

KLIENTŮM

 • S problémy s pohybem, chůzí
 • Potíže s řečí, čtením, psaním, pamětí, soustředěním
 • Psychickými obtížemi
 • Se zvládáním běžného života, péče o sebe a domácnost, kontaktu s okolím
 • V oblasti sociálních dávek, při komunikaci s úřady
 • S vyrovnáním se a přijetím své životní situace

 

 

 

 

 

 

 

 

PEČUJÍCÍM (RODINA, BLÍZCÍ)

 • Sociální poradenství (dávky, důchody, pomůcky)
 • Psychoterapeutické poradenství (podpora při vyčerpání, bezradnosti, únavě…)
 • Rady terapeutů jak doma cvičit a trénovat (setkání s odborníky)
 • Setkávání s jinými lidmi s podobnými problémy

 

 

 

Jak pomáháme

TERAPIE | SETKÁVÁNÍ | PODPORA

BEZPLATNÁ POMOC V CENTRU KOMPRE

AMBULANTNÍ SOCIÁLNÍ REHABILITACE

 • Poskytovaná v CENTRU KOMPRE, Hlaváčova 394, Pardubice
 • Pro osoby, které jsou částečně soběstačné (schopnost dopravit se či být dopraven do ambulantní služby, sám se najíst, dojít si na toaletu, apod.)

 

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Pro osoby, které nemohou využívat ambulantní formu služby

 • Zdravotní stav – postižení hybnosti, přidružená onemocnění
 • Psychický stav – kognitivní obtíže, poruchy paměti, psychický blok, ztížená orientace,…
 • Sociální či ekonomické důvody – závislost na pomoci pečujícího, nedostupnost dopravy, finanční náročnost…
 • Je poskytována v domácím prostředí klientů v Pardubicích a okolí

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak můžeme pomoci

 

 

 

 

 

 

Komu pomáháme

Dospělým lidem (18+) se získaným poškozením mozku.

 • MRTVICE
 • ÚRAZ HLAVY (AUTONEHODY, PÁDY,…)
 • STAVY PO NÁDOROVÝCH, ZÁNĚTLIVÝCH ONEMOCNĚNÍCH MOZKU
 • JINÉ ZÍSKANÉ POŠKOZENÍ MOZKU (OPERACE MOZKU, KÓMA, …)

 

Podmínky přijetí klienta do ambulantní služby :

 • Zájemce je příslušníkem cílové skupiny (viz. Komu pomáháme)
 • Zájemce je motivovaný k vlastnímu rozvoji a aktivnímu životu
 • Stabilizovaný zdravotní stav – stav nevyžadující stálou lékařskou a ošetřovatelskou péči
 • Zájemce je částečně soběstačný (je schopen samostatně se dopravit či být dopraven do služby, sám se najíst, dojít na toaletu, apod.)

 

Důvody pro nepřijetí do ambulantní služby :

 • Osoby mimo cílovou skupinu (viz. Komu pomáháme)
 • Neposkytování služby, o kterou klient žádá
 • Naplnění kapacity poskytované sociální služby – žadatel je v tomto případě zařazen do evidence čekatelů / zájemců o službu, tzv. pořadníku
 • Akutní alkoholová, drogová a jiná patologická závislost
 • Dekompenzované psychiatrické onemocnění
 • Stav vyžadující stálou lékařskou péči či speciální ošetřovatelskou péči

 

Podmínky přijetí klienta do terénní služby :

 • Pro zájemce z cílové skupiny, kteří nemohou využívat ambulantní formu služby z důvodu:
 • Zdravotního stavu – postižení hybnosti, přidružené onemocnění
 • Psychický stav – kognitivní obtíže, psychický blok, ztížená orientace
 • Sociální a ekonomické důvody – závislost na pomoci pečujícího, nedostupnost dopravy, finanční náročnost

 

Důvody pro nepřijetí do terénní služby :

 • Osoby mimo cílovou skupinu (viz. Komu pomáháme)
 • Neposkytování služby, o kterou klient žádá
 • Naplnění kapacity poskytované sociální služby – žadatel je v tomto případě zařazen do evidence čekatelů / zájemců o službu, tzv. pořadníku
 • Akutní alkoholová, drogová a jiná patologická závislost
 • Dekompenzované psychiatrické onemocnění

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Provozní doba, kontakty

AMBULANTNÍ SLUŽBA

Provozní doba služby: PO – PÁ: 8.00 – 14.30 HOD.

Kontaktní osoba pro zájemce o službu:

Mgr. Veronika Pullmannová, telefon  770 103 396

e-mail: kompre@cedrops.cz

TERÉNNÍ SLUŽBA

Provozní doba a dosah služby: PO – PÁ: 8.00 – 18:00 HOD.

Pardubice a okolí, do 20 km (dle dohody)

Kontaktní osoba pro zájemce o službu:

Bc. Anita Zemanová, telefon 770 119 054

e-mail: kompre@cedrops.cz

Veřejný závazek

Posláním Centra KOMPRE je poskytnout komplexní rehabilitaci dospělým lidem po cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku a provést je a jejich blízké náročnou životní situací.

 

Obecný cíl

 • pomoci klientům dosáhnout větší míry samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a spokojenosti v běžném životě. 
 • zvýšení kvality života klienta/jeho blízkých  

Poskytovatel služby vždy nabízí klientům celé spektrum základních činností, prostřednictvím nichž lze tento cíl služby naplňovat. 

Spolupráci s klientem staví vždy na tom, že v maximální možné míře využívá jeho zachovaných schopností a kompetencí, které se snaží posilovat, upevňovat a dále je rozvíjet.

 

Cíle služby 

 • Podporovat rozvoj a zachování stávající soběstačnosti, dovedností klienta 
 • Pomoci klientovi /jeho blízkým s adaptací na život po poškození mozku
 • Zprostředkovat klientům služby kontakt s lidmi s podobnou zkušeností a umožnit sdílení těchto zkušeností 

 

Zásady poskytování sociální služby 

Při poskytování sociální služby  CENTRUM KOMPRE  uplatňuje hlavní zásady uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., tj. zachování důstojnosti uživatele, podpory jeho aktivity, motivace a samostatnosti, autonomie a podpory, zásadu vysoké kvality služby a dodržování lidských práv a svobod.

 

Další zásady, kterými se sociální služba řídí: 

 •  Komplexní podpora 
 •  Efektivita a měřitelnost
 •  Motivující přístup a vstřícné prostředí

Pro koho je služba určena:

Služba pomáhá lidem se získaným poškozením mozku (ZPM). Jedná se o osoby, které prodělali cévní mozkovou příhodu, úraz mozku (kraniotraumata – pády z kola, autonehody apod.) nebo další získané poškození mozku (např. nádorová onemocnění mozku, mozkové anoxie a hypoxie, toxická, metabolická a infekční onemocnění CNS…), jsou v produktivním či seniorském věku a potřebují intenzivní pomoc a podporu při zvládání náročné životní situace.

 

Věková skupina klientů

Služba je určena pro osoby ve věku od 18 let.

 

Kapacita služby:

Ambulantní služba: maximální okamžitá kapacita služby  – 5 osob.

Terénní služba: maximální okamžitá kapacita služby – 4 osoby (rodiny).

 

Místo poskytování ambulantní služby:

Centrum KOMPRE, CEDR – Centrum duševní rovnováhy o.p.s., Hlaváčova 394, 530 02 Pardubice

Služba je poskytována zájemcům z regionu Pardubicka. Služby mohou být využity i zájemci z jiných oblastí dostupných k dojíždění.

V případě problému s dopravou do Centra KOMPRE, pomůže sociální pracovník zajistit dopravu od „dveří ke dveřím“. V rámci I. + II. zóny MHD v Pardubicích (klient si hradí dopravu sám), ve spolupráci s přepravní společností.

Terénní služba dojíždí za klienty z Pardubic a okolí, do 20 km (dle dohody).

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Průvodce službou

Ambulantní forma služby:

 

 

 

 

 

 

 

 

Terénní forma služby:

 

 

 

 

Fotky a videa