Popis službyPosláním Centra KOMPRE je poskytnout komplexní rehabilitaci dospělým lidem po cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku a provést je jejich náročnou životní situací. Přehrát video

„Pravá ruka je lepší, než když jsem nastoupila. Pomohlo mi, že jsem se tu naučila i odpočívat a pochopila jsem, že můj zdravotní stav ovlivňuje i psychiku a naopak.“ EVA, 64 let

„Je to lepší, ruka už mě nebolí.“ PETR, 62 let

„Jsem spokojený, vracím se do práce.“ ZDENĚK, 48 let

„Pociťuji celkové zlepšení, i když vidím, že se zlepšuji již pomalejším tempem, než tomu bylo krátce po příhodě.“ ONDŘEJ, 32 let

S čím můžeme pomoci

KLIENTŮM

 • S problémy s pohybem, chůzí
 • Potíže s řečí, čtením, psaním, pamětí, soustředěním
 • Psychickými obtížemi
 • Se zvládáním běžného života, péče o sebe a domácnost, kontaktu s okolím
 • V oblasti sociálních dávek, při komunikaci s úřady
 • S vyrovnáním se a přijetím své životní situace

S čím pomáháme lidem po mrtvici

 

 

 

 

 

 

 

 

PEČUJÍCÍM (RODINA, BLÍZCÍ)

 • Sociální poradenství (dávky, důchody, pomůcky)
 • Psychoterapeutické poradenství (podpora při vyčerpání, bezradnosti, únavě…)
 • Rady terapeutů jak doma cvičit a trénovat (setkání s odborníky)
 • Setkávání s jinými lidmi s podobnými problémy

 

S čím pomáháme pečujícím o lidi po mrtvici

 

 

 

Jak pomáháme

TERAPIE | SETKÁVÁNÍ | PODPORA

BEZPLATNÁ POMOC V CENTRU KOMPRE

 

 

AMBULANTNÍ SOCIÁLNÍ REHABILITACE

 • Poskytovaná v Centru KOMPRE, Jana Palacha 324, Pardubice
 • Pro osoby, které jsou částečně soběstačné

(Schopnost dopravit se či být dopraven do ambulantní služby, sám se najíst, dojít si na toaletu, apod.)

 

 

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ REHABILITACE

 • Pro osoby, které nemohou využívat ambulantní formu služby
 • Zdravotní stav – postižení hybnosti, přidružená onemocnění
 • Psychický stav – kognitivní obtíže, poruchy paměti, psychický blok, ztížená orientace,…
 • Sociální či ekonomické důvody – závislost na pomoci pečujícího, nedostupnost dopravy, finanční náročnost…
 • Je poskytována v domácím prostředí klientů v Pardubicích a okolí

Terénní rehabilitace pro osoby po mrtvici

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak můžeme pomoci

 • KOGNITIVNÍ TRÉNINK
Kognitivní trénink pro osoby, které postihla mrtvice
 • LOGOPEDIE
Logopedie pro osoby, které postihla mrtvice
 • SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství pro osoby, které postihla mrtvice
 • ERGOTERAPIE / FYZIOTERAPIE
Ergoterapie a fyzioterapie pro osoby, které postihla mrtvice
 • RELAXAČNÍ CVIČENÍ
Relaxační cvičení pro osoby, které postihla mrtvice
 • PSYCHOTERAPIE
Psychoterapie pro osoby, které postihla mrtvice

 

 

Komu pomáháme

Dospělým lidem (18+) se získaným poškozením mozku.

 • MRTVICE
Pomoc lidem, které postihla mrtvice nebo jiným získaným poškozením mozku
 • ÚRAZ HLAVY (AUTONEHODY, PÁDY,…)
 • STAVY PO NÁDOROVÝCH, ZÁNĚTLIVÝCH ONEMOCNĚNÍCH MOZKU
 • JINÉ ZÍSKANÉ POŠKOZENÍ MOZKU (OPERACE MOZKU, KÓMA, …)

 

Podmínky přijetí klienta do ambulantní služby :

 • Zájemce je příslušníkem cílové skupiny (viz. Komu pomáháme)
 • Zájemce je motivovaný k vlastnímu rozvoji a aktivnímu životu
 • Stabilizovaný zdravotní stav – stav nevyžadující stálou lékařskou a ošetřovatelskou péči
 • Zájemce je částečně soběstačný (je schopen samostatně se dopravit či být dopraven do služby, sám se najíst, dojít na toaletu, apod.)

 

Důvody pro nepřijetí do ambulantní služby :

 • Osoby mimo cílovou skupinu (viz. Komu pomáháme)
 • Neposkytování služby, o kterou klient žádá
 • Naplnění kapacity poskytované sociální služby – žadatel je v tomto případě zařazen do evidence čekatelů / zájemců o službu, tzv. pořadníku
 • Akutní alkoholová, drogová a jiná patologická závislost
 • Dekompenzované psychiatrické onemocnění
 • Stav vyžadující stálou lékařskou péči či speciální ošetřovatelskou péči

 

Podmínky přijetí klienta do terénní služby :

 • Pro zájemce z cílové skupiny, kteří nemohou využívat ambulantní formu služby z důvodu:
 • Zdravotního stavu – postižení hybnosti, přidružené onemocnění
 • Psychický stav – kognitivní obtíže, psychický blok, ztížená orientace
 • Sociální a ekonomické důvody – závislost na pomoci pečujícího, nedostupnost dopravy, finanční náročnost

 

Důvody pro nepřijetí do terénní služby :

 • Osoby mimo cílovou skupinu (viz. Komu pomáháme)
 • Neposkytování služby, o kterou klient žádá
 • Naplnění kapacity poskytované sociální služby – žadatel je v tomto případě zařazen do evidence čekatelů / zájemců o službu, tzv. pořadníku
 • Akutní alkoholová, drogová a jiná patologická závislost
 • Dekompenzované psychiatrické onemocnění

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Provozní doba, kontakty

AMBULANTNÍ SLUŽBA

Provozní doba služby: PO – PÁ: 8.00 – 14.30 HOD.

telefon: 770 119 054

e-mail: kompre@cedrops.cz

 

TERÉNNÍ SLUŽBA

Provozní doba a dosah služby: PO – PÁ: 8.00 – 14.00, 15.30 – 18.00

Pardubice a okolí, do 20 km (dle dohody)

telefon: 770 103 396

e-mail: kompre@cedrops.cz

Veřejný závazek

Posláním Centra KOMPRE je poskytnout komplexní rehabilitaci dospělým lidem po cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku a provést je jejich náročnou životní situací.

Služba „Sociálně rehabilitace ambulantní a terénní formou“ je poskytována v souladu s §35 zákona o sociálních službách (108/2006 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů).

 

Cíle služby:

Cílem poskytování služby je pomoci klientům dosáhnout větší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v běžném životě. Poskytovatel služby vždy nabízí klientům celé spektrum základních činností, prostřednictvím nichž lze tento cíl služby naplňovat. Pomáhá klientům rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, posilovat jejich pozitivní návyky a nacvičovat výkon běžných činností, které jsou nezbytné pro samostatný život. Spolupráci s klientem staví vždy na tom, že v maximální možné míře využívá jeho zachovaných schopností a kompetencí, které se snaží posilovat, upevňovat a dále je rozvíjet.

 

Obecný cíl

Dosáhnout takové úrovně soběstačnosti, kdy klient nebude potřebovat podporu terapeutického týmu v takové míře a podobě, ve které je poskytována ve službě Centra KOMPRE.

 

Cíle služby

Rozvíjet dovednosti klienta služby, které mu umožní zvýšit kvalitu svého života a dosažení svých cílů.

Strategický cíl: 70% klientů bude soběstačných minimálně ve dvou nových oblastech po využití služby.

 

Pomoci klientovi služby s adaptací na život s handicapem.

Strategický cíl: 40% klientů a jejich blízkých využije služby psychoterapeuta

 

Zprostředkovat klientům služby kontakt s lidmi s  podobnou zkušeností a umožnit sdílení těchto zkušeností.

Strategický cíl: Služba zrealizuje v průběhu půl roku minimálně 2 výlety

 

Zásady práce s klienty:

Komplexní podpora

Vedení k soběstačnosti a samostatnosti

Důraz na vlastní aktivitu klienta a jeho individuální potřeby

Převedení odpovědnosti za vlastní život do rukou klienta

Efektivita a měřitelnost

Motivující přístup a vstřícné prostředí

Učení se od komunity

Rovný přístup ke klientům

Pro koho je služba určena:

Služba pomáhá lidem se získaným poškozením mozku (ZPM). Jedná se o osoby, které prodělali cévní mozkovou příhodu, úraz mozku (kraniotraumata – pády z kola, autonehody apod.) nebo další získané poškození mozku (např. nádorová onemocnění mozku, mozkové anoxie a hypoxie, toxická, metabolická a infekční onemocnění CNS…), jsou v produktivním či seniorském věku a potřebují intenzivní pomoc a podporu při zvládání náročné životní situace.

 

Věková skupina klientů

Služba je určena pro osoby ve věku od 18 let.

 

Kapacita služby:

Ambulantní služba: maximální okamžitá kapacita služby (denní kapacita) – 5 osob.

Terénní služba: maximální okamžitá kapacita služby (denní kapacita) – 4 osoby (rodiny).

 

Místo poskytování ambulantní služby:

Centrum KOMPRE, CEDR Pardubice o.p.s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice

Služba je poskytována zájemcům z regionu Pardubicka. Služby mohou být využity i zájemci z jiných oblastí dostupných k dojíždění.

V případě problému s dopravou do Centra KOMPRE, pomůže sociální pracovník zajistit dopravu od „dveří ke dveřím“. V rámci I. + II. zóny MHD v Pardubicích (klient si hradí dopravu sám), ve spolupráci s přepravní společností.

Terénní služba dojíždí za klienty z Pardubic a okolí, do 20 km (dle dohody).

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Fotky a videa