Publikace, vzdělávání Přehrát video

Publikujeme odborné texty i články pro veřejnost.

Zapojujeme se do projektů a vzděláváme se.

Sdílíme naše zkušenosti.

Publikace

Kurzy

Nabízíme vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, pracovníků dalších pomáhajících profesí.

Jsme organizací s dlouholetou tradicí v poskytování sociálních služeb a vzdělavatelem se zkušenými lektory s praxí v kognitivní rehabilitaci.

 

Aktuální akreditované kurzy:

Kognitivní trénink v sociálních službách

 

 

 

 

 

 

 

Kognitivní trénink v sociálních službách - akreditovaný kurz

Chci vědět více o kurzu:

Místo konání kurzu:

CEDR Pardubice o.p.s., Jana Palacha 324, Pardubice

 

Cena:

6 800,- Kč

 

Způsob úhrady:

1. Převodem na účet 273548987/0300. Jako variabilní symbol (důležité!) použijte Vaše rodné číslo.

2. Fakturou

 

Jak se přihlásit na kurz:

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte a odešlete závaznou přihlášku. Během tří dnů po odeslání přihlášky by Vám mělo přijít potvrzení o jejím přijetí na mailovou adresu uvedenou v přihlášce. V případě, že toto potvrzení neobdržíte, odešlete přihlášku znovu, případně nás kontaktujte telefonicky – 739 285 728

 

Podmínky účasti na kurzu:

Do kurzu je možné se přihlásit nejpozději 10 dnů před jeho začátkem, po tomto termínu je nutné přihlášení konzultovat s pracovníky organizace.

Pokud se před zahájením rozhodnete kurzu nezúčastnit a ještě jste neplatili kurzovné, informujte nás prosím co nejdříve, abychom Vaše místo mohli nabídnout jinému zájemci. Jestliže jste již zaplatili, postupujte podle storno podmínek.

Nejpozději 3 týdny před začátkem kurzu pošleme mailem podrobné informace o kurzu a zároveň v příloze i zálohovou fakturu na kurzovné. Nehraďte kurzovné dříve než tuto fakturu obdržíte.

Po přijetí platby na náš účet vám v zákonné lhůtě zašleme daňový doklad. CEDR Pardubice o.p.s. si vyhrazuje právo na zrušení kurzu či změnu termínu, lektora či místa konání z organizačních důvodů. Jakákoliv tato změna bude zájemcům dána neprodleně na vědomí. V případě změny termínu konání bude mít účastník možnost účasti v náhradním termínu nebo mu bude vráceno kurzovné v plné výši.

Odesláním závazné přihlášky poskytuje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze CEDR Pardubice o.p.s. na dobu neurčitou, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k účelu poskytnutí informací naší společnosti. Tyto údaje nebudou předány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.

 

Závazné přihlášení :

Pro přihlášení klikněte na níže uvedený odkaz:

Přihlásit se na kurz Kognitivní trénink v sociálních službách

 

 

Storno podmínky:

Odhlášení účastníka je možné telefonicky nebo e-mailem do 15 dnů před zahájením kurzu.

Pokud se odhlásíte ve stanoveném termínu, vracíme 100% částky.

14 – 7 dnů, vracíme 50% částky, 6 – 0 dnů, poplatek již nelze vrátit.

V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost za sebe poslat náhradníka (náhradnici). O této situaci nás prosím informujte!