Kdo jsmeVšichni jsme součástí příběhů. Pomoc nás spojuje. Přehrát video

Nabízíme sociální služby pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním.

Poskytujeme komplexní rehabilitaci pro osoby se získaným poškozením mozku.

Podporujeme zaměstnávání osob se zdravotním omezením

Kdo jsme

CEDR Pardubice je obecně prospěšná společnost, která již od roku 1994 v Pardubicích a od roku 2010 v Ústí nad Orlicí pomáhá zkvalitnit život lidem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním prostřednictvím ambulantních a terénních sociálních služeb (sociální rehabilitace , sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením). CEDR nabízí své služby širokému okruhu osob s psychickým onemocněním, pomoci zde využívají lidé jak s psychotickým, tak s neurotickým onemocněním nebo lidé s poruchou osobnosti.

Od roku 2019 zahájila společnost provoz CENTRA KOMPRE, které nabízí sociálně rehabilitační program pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku jak ambulantní formou, tak přímo v terénu v domácím prostředí klienta. Klientům jsou k dispozici poradenství sociálního pracovníka, ergoterapie, logopedie, kognitivní trénink, relaxační cvičení, psychoterapie a fyzioterapie.

Společnost CEDR – Centrum duševní rovnováhy o.p.s. vytváří pracovní místa pro osoby se zdravotním omezením, zaměstnává osoby se zdravotním omezením ve třech dílnách v Pardubicích a v dílnách v Ústí nad Orlicí, Dolních Libchavách a v Kladně u Hlinska. CEDR – Centrum duševní rovnováhy o.p.s. podporuje rozvoj sociálního podnikání a zaměstnávání osob obtížně umístitelných na běžném i chráněném trhu práce.

Jaké jsou základní hodnoty, na kterých stavíme?

  1. Individuální přístup –pracovník jedná na základě přání a rozhodnutí klienta, respektuje jedinečnost každého klienta.
  2. Profesionální přístup ke klientovi –služby jsou poskytovány na základě individuálního plánování dle metody psychosociální rehabilitace a na základě partnerství a týmové spolupráce.
  3. Zachování důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů klienta –pracovník při poskytování služby dodržuje mlčenlivost ve všech oblastech spolupráce.
  4. Princip posilování silných stránek osobnosti klienta, hledání a využívání vlastních zdrojů –pracovník poskytuje klientovi podporu, která rozvíjí jeho silné stránky. Služba usiluje o aktivní začlenění klienta do běžné společnosti a podporuje jeho přirozené vztahové sítě.