ProjektyProjekty financované z Evropského sociálního fondu Přehrát video

Získali jsme prostředky na realizaci projektů zaměřených na návaznou péči a komplexní služby pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku v komunitní rehabilitaci.

Komplexní služby pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku

Reg.č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014346

datum zahájení: 1. 1. 2020

datum ukončení: 30. 6. 2021

Cílové skupiny projektu:

  1. Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  2. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  3. Osoby pečující o jiné závislé osoby
  4. Zaměstnanci NNO/sociálních podniků

Anotace projektu:

CENTRUM KOMPRE řeší situaci „následné péče“ osob po získaném poškození mozku (ZPM) a po cévní mozkové příhodě v Pardubickém kraji. Neexistuje metodika práce s touto cílovou skupinou v modelu návazné komunitní rehabilitace. Cílem projektu je zajistit efektivní pomoc osobám se ZPM prostřednictvím modelu kvalitní návazné péče. Vytvořený model umožní realizovat sociálně rehabilitační program na základě potřeb osob se ZPM, jejich blízkých, expertů v oboru a dle zkušeností ze zahraničí.

V rámci tohoto projektu jsme v květnu 2021 realizovali odbornou mezinárodní online konferenci na téma následné péče o osoby se získaným poškozením mozku za účasti odborníků z České republiky, Irska, Portugalska a Izraele. Záznam z konference je ke shlédnutí zde: Mezinárodní odborná konference ZPM

Dalším výstupem projektu je video, ve kterém shrnujeme dva roky práce na projektu ambulantní služby metodou HCD. Podívat se na něj můžete na YT kanálu zde:  Dva roky s HCD

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Model návazné péče osob po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku v komunitní rehabilitaci

Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015310

datum zahájení: 1. 7. 2020

datum ukončení: 30. 6. 2022

Anotace projektu:

Předmětem projektu je vytvoření a zavedení nových řešení, metod komunitní rehabilitace osob se získaným poškození mozku a po cévní mozkové příhodě. Na základě mapování specifických potřeb těchto osob bude připraveno rozšíření stávající ambulantní služby (sociální rehabilitace) o následnou komunitní rehabilitaci, zahrnující komplexní služby/aktivity v terénu, v přirozeném prostředí klienta s nabídkou odborné psychoterapeutické podpory pro pečující osoby.

Cílové skupiny projektu:

  • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.