Projekty Přehrát video

Projekty

CEDR Pardubice o.p.s. – nákup vícemístného vozidla pro sociální služby

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016860

Realizace projektu: 1. 11. 2021 – 31. 12. 2023

Anotace projektu: Realizací projektu dojde k pořízení vícemístného automobilu za účelem zkvalitnění poskytování sociálních služeb v organizaci žadatele, neboť bez pořízení nového automobilu by nebylo zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb možné. A dále budou pořízeny kompenzační pomůcky pro přímou práci s klienty v rámci sociální služby sociální rehabilitace Centra KOMPRE.

Nákup vícemístného vozidla pro sociální služby

 

 

 

 

 

 

 

Zázemí pro sociální služby CEDR Pardubice o.p.s.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_014/0000315

Datum zahájení: 1. 8. 2022

Datum ukončení: 31. 7. 2023

Anotace projektu:

Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.

Cílová skupina:

  • Osoby s chronickým a duševním onemocněním
  • Osoby s postižením
  • Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

V případě realizace projektu dojde k významnému zlepšení nejen efektivity poskytovaných sociálních služeb, ale i k podstatnému zvýšení jejich kvality.

Konkrétní změny s důrazem na situaci cílových skupin:

  • Zajištění zázemí pro poskytování sociálních služeb klientům v maximální kvalitě a efektivitě (rozšíření prostor, ideální dispozice, lepší dopravní dostupnost).
  • Rozvoj inovativních podpůrných poradenských, terapeutických a aktivizačních aktivit zajišťovaných našimi odbornými pracovníky.
  • Možnost rozšíření celkových i okamžitých kapacit sociálních služeb dle aktuálních potřeb klientů.
  • Bezbariérový přístup v celém objektu. Klienti služeb se budou moci pohybovat v celém objektu bez omezení a bez pomoci druhých.
  • Oddělení provozu sociálních služeb a chráněného zaměstnávání. Fyzicky bude oddělena podpora klientům formou sociální služby a jejich případné následné zaměstnání na chráněném trhu práce.
  • Zajištění plného rozsahu možných aktivit a terapií bez omezení nedostatkem volného prostoru, bez narušování terapií hlukem, provozem služeb sousedních nájemců ve stávajícím objektu a okolí.
  • Vznik příjemného, důvěrného a klidného prostředí pro klienty a pracovníky. Pro klienty zejména s ohledem na činnosti vedoucí k jejich zotavení, tj. zlepšení duševního a zdravotního stavu tak, aby mohli žít co nejvíce samostatný život.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.