Centrum denních aktivit PARDUBICE Přehrát video

Centrum denních aktivit poskytuje lidem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním bezpečný prostor, kde se mohou rozvíjet, smysluplně trávit volný čas a řešit své problémy. Služba vytváří příležitosti, aby tito lidé mohli žít spokojený a aktivní život v prostředí dle své volby.

S ČÍM MŮŽEME POMOCI?

Co Vám může Centrum denních aktivit přinést?

 • Pravidelný kontakt s lidmi a nové přátele.
 • Podporu při zvládání projevů onemocnění.
 • Poznáte sám sebe prostřednictvím zájmových a terapeutických činností.
 • Seznámíte se s možnostmi trávení volného času.
 • Pracovníci Vám zprostředkují veřejně dostupné služby, zájmové kroužky či kulturní akce.
 • Zlepšíte si dovednosti jako je pozornost, paměť, komunikace, spolupráce, plánování, rozhodování.
 • Můžete využít pomoc při vyřizování osobních záležitostí (např. vyřízení invalidního důchodu, sociálních dávek,…).
 • Pracovníci Vás podpoří při zvládání náročných životních situací.
 • Získáte praktické dovednosti potřebné pro samostatný život.
 • Můžete trénovat dovednosti jako je komunikace, práce na PC, vaření a další.

JAK MŮŽEME POMOCI?

Podpora a poradenství sociálního pracovníka.

Sociální pracovník se s Vámi bude pravidelně setkávat a podporovat Vás v různých oblastech Vašeho života.

Může Vám pomoci:

 • zvládat náročné životní situace,
 • vyřizovat osobní záležitosti,
 • řešit konkrétní problémy a hledat vhodné způsoby řešení,
 • hledat další vhodné služby a volnočasové aktivity.

 

 

KOMU POMÁHÁME?

Lidem od 16 do 80 let a to:

 • Lidem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním
 • Lidem, kteří nejsou aktuálně diagnostikováni ale na základě jejich potíží v oblasti psychické, sociální a funkční je lze považovat za osoby s projevy duševního onemocnění.

 

Službu neposkytujeme:

 • Lidem v akutní fázi své závislosti na návykových látkách (v případě, že zájemce o službu abstinuje a aktivně spolupracuje s ošetřujícím psychiatrem, zdravotnickým zařízením např. AT poradna, nebo dalšími organizacemi např. Laxus, o. s., je možné zájemce do služby).
 • Lidem s poruchou autistického spektra.
 • Lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením.
 • Lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu a mohou nakazit jiné klienty, osoby.

Pozn. Na základě individuálního zohlednění může být lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění i fyzické nebo smyslové postižení, poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.

PROVOZNÍ DOBA

Ambulantní i terénní formy:

PONDĚLÍ 8:00 – 16:00

ÚTERÝ 8:00 – 16:00

STŘEDA 8:00 – 17:00

ČTVRTEK 8:00 – 16:00

PÁTEK 8:00 – 15:00

Kontakt

Bc. Dagmar Haldová

Email: haldova@cedrops.cz

mobil: 737 253 278

Sociální pracovník CEDR – Centrum duševní rovnováhy o.p.s.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání Centra denních aktivit:

Centrum denních aktivit poskytuje lidem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním bezpečný prostor, kde se mohou rozvíjet, smysluplně trávit volný čas a řešit své problémy. Služba vytváří příležitosti, aby tito lidé mohli žít spokojený a aktivní život v prostředí dle své volby.

Služba „Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ je poskytována v souladu s §66 zákona o sociálních službách (108/2006 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů).

Cíle služby:

Rozvíjet sociální a praktické dovedností klientů.

Zprostředkovat klientům volnočasové aktivity v regionu.

Posílit schopnost klienta samostatně řešit běžné záležitosti a problémy a schopnost požádat o pomoc.

Umožnit klientům získávat nové sociální kontakty a nacházet přátele

Zásady práce s klienty:

1. Individuální přístup respektující jedinečnost každého člověka.

2. Profesionální přístup.

3. Zachování důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů.

4. Posilování silných stránek se zaměřením na hledání a využívání vlastních zdrojů.

Pro koho je služba určena:

Službu mohou využívat lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 16 do 80 let.

Službu neposkytujeme:

· Lidem v akutní fázi své závislosti na návykových látkách (v případě, že zájemce o službu abstinuje a aktivně spolupracuje s ošetřujícím psychiatrem, zdravotnickým zařízením např. AT poradna, nebo dalšími organizacemi např. Laxus, o. s., je možné zájemce do služby).

· Lidem s poruchou autistického spektra.

· Lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením.

· Lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu a mohou nakazit jiné klienty, osoby.

Pozn. Na základě individuálního zohlednění může být lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění i fyzické nebo smyslové postižení, poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita ambulancí formy služby je 25 klientů.

Okamžitá kapacita terénní formy služby je 5 klientů.

Služba je poskytována ambulantní i terénní formou.

Adresa organizace:

CEDR – Centrum duševní rovnováhy o.p.s., Hlaváčova 394, Pardubice 530 02

FOTKY A VIDEA