Sociální rehabilitace Pardubice Přehrát video

Posláním sociální rehabilitace je pomoci lidem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním rozvíjet soběstačnost, podporovat je při vzdělávání, hledání a získání pracovního uplatnění a napomáhat jim tak na jejich cestě zotavení.

S ČÍM MŮŽEME POMOCI?

Co Vám může služba přinést?

 • Podporu při zvládání projevů onemocnění.
 • Zorientujete se na trhu práce.
 • Ujasníte si, jakou práci byste chtěli dělat.
 • Získáte podporu při přípravě na Vámi zvolené pracovní místo.
 • Naučíte se pracovat na PC, internetu, mobilním telefonu.
 • Získáte praktické dovednosti potřebné pro samostatný život.
 • Zlepšíte si dovednosti jako je pozornost, paměť, komunikace, spolupráce, plánování, rozhodování.
 • Můžete využít pomoc při vyřizování osobních záležitostí (např. vyřízení invalidního důchodu, sociálních dávek,…).
 • Pracovníci Vás podpoří při zvládání náročných životních situací.

JAK MŮŽEME POMOCI?

Podpora a poradenství sociálního pracovníka

Sociální pracovník se s klientem pravidelně setkává a podporuje ho v různých oblastech života.

Může mu pomoci zvládat náročné životní situace, vyřizovat osobní záležitosti, řešit konkrétní problémy a hledat vhodné způsoby řešení a další vhodné služby.

Tréninková místa

Trénování dovedností vedoucích ke zvýšení samostatnosti klienta, jeho šancí na získání zaměstnání a uplatnění v životě. Činnosti na tréninkovém místě se co nejvíce je to možné přibližují běžnému zaměstnání.

Podporované zaměstnávání

Aktivní vyhledávání pracovních pozic s cílem co nejrychlejšího začlenění klienta do práce. Pomoc během kontaktu se zaměstnavatelem, asistence na pracovišti a následná podpora při udržení zaměstnání. Metoda IPS (Individual Placement and Support).

Podpora při vzdělávání

Například výběr vhodné školy, příprava na přijímací a závěrečné zkoušky, nácvik práce na PC.

Kognitivní trénink

Kognitivní dovednosti jsou základní poznávací funkce našeho mozku. Umožňují poznávat okolní svět, zapamatovat si důležité informace, soustředit se, plánovat a rozhodovat, komunikovat s ostatními.

Tyto dovednosti můžete v rámci této aktivity trénovat skupinově nebo individuálně.

Seberozvojové a vzdělávací aktivity

Individuální a skupinové aktivity zaměřené na rozvoj sociálních a praktických dovedností, prostor pro sdílení vlastních zkušeností, psychoedukace.

Na službu Sociální rehabilitace navazuje možnost získat zaměstnání na chráněném místě v CEDRu na základě pracovní smlouvy.

KOMU POMÁHÁME?

Lidem od 16 do 64 let a to:

 • Lidem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním
 • Lidem, kteří nejsou aktuálně diagnostikováni ale na základě jejich potíží v oblasti psychické, sociální a funkční je lze považovat za osoby s projevy duševního onemocnění.

 

Službu neposkytujeme:

Lidem v akutní fázi své závislosti na návykových látkách (v případě, že zájemce o službu abstinuje a aktivně spolupracuje s ošetřujícím psychiatrem, zdravotnickým zařízením např. AT poradna, nebo dalšími organizacemi např. Laxus, o. s., je možné zájemce do služby).

Lidem s poruchou autistického spektra.

Lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením. Lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu a mohou nakazit jiné klienty, osoby.

Pozn. Na základě individuálního zohlednění může být lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění i fyzické nebo smyslové postižení, poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.

PROVOZNÍ DOBA

Ambulantní forma:

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK – 7:30 – 16:00

Terénní forma:

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK – 7:00 – 15:30 (dále dle dohody)

Kontakt

Bc. Dagmar Haldová

haldova@cedrops.cz

mobil: 737 253 278

Sociální pracovník CEDR – Centrum duševní rovnováhy o.p.s.

 

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání:

Posláním sociální rehabilitace je pomoci lidem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním rozvíjet soběstačnost, podporovat je při vzdělávání, hledání a získání pracovního uplatnění a napomáhat jim tak na jejich cestě zotavení.

Cíle služby:

● Pomoci klientům při získání a udržení zaměstnání.

● Pomoci klientům nabýt a rozvinout dovednosti potřebné pro získání vzdělání.

● Podporovat klienty v osvojení schopností vedoucích k samostatnému životu.

Zásady práce s klienty:

● Individuální přístup respektující jedinečnost každého člověka.

● Profesionální přístup.

● Zachování důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů.

● Posilování silných stránek se zaměřením na hledání a využívání vlastních zdrojů.

Pro koho je služba určena:

Službu mohou využívat dospělí lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 16 do 64 let.

Službu neposkytujeme:

● Lidem v akutní fázi své závislosti na návykových látkách (v případě, že zájemce o službu abstinuje a aktivně spolupracuje s ošetřujícím psychiatrem, zdravotnickým zařízením např. AT poradna nebo jinou NNO např. Laxus, o. s., je možné zájemce přijmout do služby).

● Lidem s poruchou autistického spektra.

● Lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením.

● Lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu a mohou nakazit jiné klienty, osoby.

Pozn. Na základě individuálního zohlednění může být lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění i fyzické nebo smyslové postižení, poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.

Kapacita služby:

Okamžitá kapacita ambulantní formy je 17.

Okamžitá kapacita terénní formy je 2.

Adresa:

CEDR – Centrum duševní rovnováhy o.p.s., Hlaváčova 394, Pardubice 530 02

FOTKY A VIDEA

Fotografie připravujeme.