Projekty ESF Přehrát video

Představujeme dva projekty zaměřené jednak na pracovníky CEDRu a dále na rozvoj na trhu práce.

PROJEKT – Podpora profesionalizace pracovníků společnosti CEDR Pardubice o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001453

Realizace projektu: 1.9.2016 – 31.1.2018

Cílové skupiny projektu:

 1. Sociální pracovníci
 2. Pracovníci v sociálních službách

Anotace projektu:

Projekt se skládá ze dvou částí. První část je zaměřena na zvýšení kvalifikace pracovníků organizace při práci s klienty trpícími kognitivní nedostatečností. Druhá část projektu se týká identifikace dalších možností rozvoje sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V rámci ní bude uskutečněna analýza úrovně pracovníků a následně bude vytvořena strategie růstu odborného personálu.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

PROJEKT – Trh práce dostupný všem – rozvojem k úspěchu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002296

Realizace projektu: 1.12.2016 – 30.11.2018

Cílové skupiny projektu:

 1. Osoby se zdravotním postižením

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace, nácvik pracovních dovedností a následné zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Projekt je složen z psychologického poradenství, motivačního vzdělávacího programu, absolvování rekvalifikace vč. zkoušek profesní kvalifikace, nácviku teoretických i praktických dovedností na tréninkovém pracovním místě a následného umístění účastníka projektu na trhu práce.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

PROJEKT – Komplexní podpůrné služby pro osoby po získaném poškození mozku a CMP

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007685

Realizace projektu: 1.4.2018 – 31.3.2020

Cílové skupiny projektu:

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Sociální pracovníci

Anotace projektu:

Předmětem projektu je vytvoření a zavedení nových řešení, metod a postupů v rámci sociálních služeb poskytovaných CEDR Pardubice o.p.s. na základě mapování specifických potřeb osob po získaném poškození mozku a po cévní mozkové příhodě (dále jen CMP) budou rozšířeny stávající poskytované sociální služby o následnou komplexní péči o tyto osoby, zahrnující aktivity sociální, pracovní a kognitivní rehabilitace s důrazem na intenzitu programů, aktivit a činností, které na sebe navzájem navazují.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

PROJEKT – Komplexní služby pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014346

Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2021

Cílové skupiny projektu:

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučení ohrožené
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Osoby pečující o jiné závislé osoby
 • Zaměstnanci NNO/sociálních podniků

Anotace projektu:

CENTRUM KOMPRE řeší situaci „následné péče“ osob po získaném poškození mozku (ZPM) a po cévní mozkové příhodě v Pardubickém kraji. Neexistuje metodika práce s touto cílovou skupinou v modelu návazné komunitní rehabilitace. Cílem projektu je zajistit efektivní pomoc osobám se ZPM prostřednictvím vytvoření modelu kvalitní návazné péče. Vytvořený model umožní realizovat sociálně rehabilitační program na základě potřeb osob se ZPM, jejich blízkých, expertů v oboru a dle zkušeností ze zahraničí.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Představujeme dva projekty zaměřené jednak na pracovníky CEDRu a dále na rozvoj na trhu práce.

PROJEKT – Podpora profesionalizace pracovníků společnosti CEDR Pardubice o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001453

Realizace projektu: 1.9.2016 – 31.1.2018

Cílové skupiny projektu:

 1. Sociální pracovníci
 2. Pracovníci v sociálních službách

Anotace projektu:

Projekt se skládá ze dvou částí. První část je zaměřena na zvýšení kvalifikace pracovníků organizace při práci s klienty trpícími kognitivní nedostatečností. Druhá část projektu se týká identifikace dalších možností rozvoje sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V rámci ní bude uskutečněna analýza úrovně pracovníků a následně bude vytvořena strategie růstu odborného personálu.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

PROJEKT – Trh práce dostupný všem – rozvojem k úspěchu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002296

Realizace projektu: 1.12.2016 – 30.11.2018

Cílové skupiny projektu:

 1. Osoby se zdravotním postižením

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace, nácvik pracovních dovedností a následné zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Projekt je složen z psychologického poradenství, motivačního vzdělávacího programu, absolvování rekvalifikace vč. zkoušek profesní kvalifikace, nácviku teoretických i praktických dovedností na tréninkovém pracovním místě a následného umístění účastníka projektu na trhu práce.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

PROJEKT – Komplexní podpůrné služby pro osoby po získaném poškození mozku a CMP

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007685

Realizace projektu: 1.4.2018 – 31.3.2020

Cílové skupiny projektu:

Anotace projektu:

Předmětem projektu je vytvoření a zavedení nových řešení, metod a postupů v rámci sociálních služeb poskytovaných CEDR Pardubice o.p.s. na základě mapování specifických potřeb osob po získaném poškození mozku a po cévní mozkové příhodě (dále jen CMP) budou rozšířeny stávající poskytované sociální služby o následnou komplexní péči o tyto osoby, zahrnující aktivity sociální, pracovní a kognitivní rehabilitace s důrazem na intenzitu programů, aktivit a činností, které na sebe navzájem navazují.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

PROJEKT – Komplexní služby pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014346

Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2021

Cílové skupiny projektu:

Anotace projektu:

CENTRUM KOMPRE řeší situaci „následné péče“ osob po získaném poškození mozku (ZPM) a po cévní mozkové příhodě v Pardubickém kraji. Neexistuje metodika práce s touto cílovou skupinou v modelu návazné komunitní rehabilitace. Cílem projektu je zajistit efektivní pomoc osobám se ZPM prostřednictvím vytvoření modelu kvalitní návazné péče. Vytvořený model umožní realizovat sociálně rehabilitační program na základě potřeb osob se ZPM, jejich blízkých, expertů v oboru a dle zkušeností ze zahraničí.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.