The Conference on Acquired Brain Injury/ Připravujeme online mezinárodní odbornou konferenci na téma následné péče o osoby se získaným poškozením mozku Přehrát video

We would like to invite you to participate in  the Conference on Acquired Brain Injury. Subtitle: Follow-up care for patients with cerebrovascular accident or other acquired brain injury.

Conference will be held virtually  on 12th May 2021  to commemorate and amplify Word Stroke Day.

The main aim of the conference  is an ambitious plan to enable all attendees  to share their experience, expertise and knowledge on follow up care for individuals with brain injury; and to build a strong chain of international cooperation in aftercare missions.

Rádi bychom vás pozvali k účasti na Konferenci o získaném poranění mozku s  podtitulem Následná péče o pacienty s mozkovou příhodou nebo s jiným získaným poškozením mozku.

Konference se bude konat online 12. května 2021 při příležitosti Světového dne proti mozkové mrtvici. 

Hlavním cílem konference je umožnit všem účastníkům sdílet své zkušenosti, odborné znalosti a dovednosti v následné péči o osoby se získaným poškozením mozku a vybudovat profesní vazby mezinárodní spolupráce v oblasti následné péče. Více informací se dozvíte zde https://www.braininjurycon.com/

We would like to invite you to participate in  the Conference on Acquired Brain Injury. Subtitle: Follow-up care for patients with cerebrovascular accident or other acquired brain injury.

Conference will be held virtually  on 12th May 2021  to commemorate and amplify Word Stroke Day.

The main aim of the conference  is an ambitious plan to enable all attendees  to share their experience, expertise and knowledge on follow up care for individuals with brain injury; and to build a strong chain of international cooperation in aftercare missions.

Rádi bychom vás pozvali k účasti na Konferenci o získaném poranění mozku s  podtitulem Následná péče o pacienty s mozkovou příhodou nebo s jiným získaným poškozením mozku.

Konference se bude konat online 12. května 2021 při příležitosti Světového dne proti mozkové mrtvici. 

Hlavním cílem konference je umožnit všem účastníkům sdílet své zkušenosti, odborné znalosti a dovednosti v následné péči o osoby se získaným poškozením mozku a vybudovat profesní vazby mezinárodní spolupráce v oblasti následné péče. Více informací se dozvíte zde https://www.braininjurycon.com/