„Když slova nemluví“ – naše první letošní akce pro veřejnost! Přehrát video

Ve středu 2. 6. se od 13 do 18 hodin v Tyršových sadech v Pardubicích koná ukázka tzv. AAK hřiště (alternativní a augmentativní komunikace) pro veřejnost.

Možná se i Vy potkáváte s lidmi, kteří mají potíže s řečí, špatně hledají slova nebo jim není rozumět. Přijďte si vyzkoušet různé způsoby, jak se s nimi domluvit. Zkusíte si pohrát s prstovou abecedou, poskládat pohádku z obrázků nebo přečíst vtipy z piktogramů. A proč tuto zábavně osvětovou akci pořádáme? Protože u nás v CENTRU KOMPRE pracujeme s lidmi po mrtvici nebo úrazech mozku, kteří jejich vlivem přišli částečně nebo úplně o schopnost mluvit a jejich okolí neví, jak jim pomoci. My to umíme a naučíme to i Vás!

Ve středu 2. 6. se od 13 do 18 hodin v Tyršových sadech v Pardubicích koná ukázka tzv. AAK hřiště (alternativní a augmentativní komunikace) pro veřejnost.

Možná se i Vy potkáváte s lidmi, kteří mají potíže s řečí, špatně hledají slova nebo jim není rozumět. Přijďte si vyzkoušet různé způsoby, jak se s nimi domluvit. Zkusíte si pohrát s prstovou abecedou, poskládat pohádku z obrázků nebo přečíst vtipy z piktogramů. A proč tuto zábavně osvětovou akci pořádáme? Protože u nás v CENTRU KOMPRE pracujeme s lidmi po mrtvici nebo úrazech mozku, kteří jejich vlivem přišli částečně nebo úplně o schopnost mluvit a jejich okolí neví, jak jim pomoci. My to umíme a naučíme to i Vás!